gallery/miljo-adria-sonicny!!!!!!!
gallery/asd

Monterings anvisning av elektrisk handbroms

Funktionsbeskrivning

Den manuella handbromsen fungerar som vanligt,  

Det är alltid föraren som väljer att använda den elektriska handbromsen

Den elektriska handbromsen kan av-aktiveras med tändningström på, och ca 1 minut efter strömmen är avslagen.

Strömbrytaren blinkar när bromsen är i aktivering eller av-aktiveringslägen.

Strömbrytare lyser konstant då handbromsen är åtdragen  

Aktivering      = Tryck in strömbrytare

Av-aktivering = Tryck ut strömbrytaren och håll ner bromspedalen.

 

Om det elektriska systemet slutar fungera finns en panik-koppling för att frigöra handbromsen.  Vi har 2 olika styrboxar..

Vit styrbox med kablar:: Flytta kontaktstycket med blå och brun kabel till kontaktstycke  med röd och svart kabel..

Grå styrbox. Flytta kabel från uttag 1 till uttag 3.  Handbromsen släpper och kan inte aktiveras efteråt OBS! Fiat-chassi behöver en extra monteringssats.

Enter your text here

English