gallery/miljo-adria-sonicny!!!!!!!
gallery/asd
gallery/kabe

BRUKSANVISNING

Elektrisk Handbroms

Introduktion

Tack för att ni har valt vår elektriska handbroms, E-brake!

E-brake är enkel att använda och kommer att avsevärt öka bekvämligheten i er husbil. Vi är övertygade om ni kommer att bli nöjda med produkten och att den kommer att er manga år av bekymmersfritt användande.

Vår E-brake är ett “bolt-on” tillbehör som är designat för att direkt passa husbilar byggda på Al-Ko chassi fr.o.m. modellår 2007 och framåt. Med hjälp av ett adapter kit, passar den också till de flesta modeller byggda på Fiat chassi.

 

Fördelar

Den elektriska handbromsen E-brake har många fördelar, kanske den viktigaste är att man inte behöver böja sig långt ner för att nå handbromsspaken och sedan använda kraft I ett läge som ergonomiskt sett ofta kan vara mycket ofördelaktigt.  Med E-brake räcker det med en knapptryckning.

Att använda E-brake istället för den manuella handbromsen innebär också att parkeringsbromsen alltid dras åt med samma kraft och man behöver aldrig fundera på om den är tillräckligt åtdragen.

En annan fördel är att när man använder E-brake istället för den manuella handbromsen så stannar handbromsspaken i sitt nedre läge och utgör därmed inte något hinder när man ska vrida runt förarstolen som ibland annars kan vara fallet.

I de fall där den manuella handbromsen i sitt åtdragna läge utgör ett hinder för att snurra förarstolen, så blir problemet väldigt uppenbart om man har kört upp husbilen på nivåblock och sedan vill vrida runt stolen. Om man då måste släppa ner handbromsspaken för att kunna vrida på stolen är risken överhängande att bilen rullar av nivåblocken, såvida man inte samtidigt kan hålla ner fotbromsen när man vrider runt stolen.

 

gallery/varning

Säkerhet

Även om installationen är relativt enkel, så måste av säkerhetsskäl, E-brake monteras av en kvalificerad tekniker.

E-brake ersätter inte originalhandbromsen, utan utgör istället ett komplement till den manuella handbromsen.

För att undvika att E-brake släpps oavsiktligt, kan den inte lossas med enbart knappen på instrumentbrädan; man måste både trycka på knappen och trycka ned bromspedalen för att släppa E-brake.

E-Brake FÅR ALDRIG AKTIVERAS NÄR FORDONET ÄR I RÖRELSE!

 

Säkerhet

Även om installationen är relativt enkel, så måste av säkerhetsskäl, E-brake monteras av en kvalificerad tekniker.

E-brake ersätter inte originalhandbromsen, utan utgör istället ett komplement till den manuella handbromsen.

För att undvika att E-brake släpps oavsiktligt, kan den inte lossas med enbart knappen på instrumentbrädan; man måste både trycka på knappen och trycka ned bromspedalen för att släppa E-brake.

E-Brake FÅR ALDRIG AKTIVERAS NÄR FORDONET ÄR I RÖRELSE!

 

Tryck på knappen för att lägga an handbromsen

gallery/knapp

Användande av E-brake

Aktivering av E-brake

Se till att fordonet står helt stilla innan E-brake:n aktiveras.

Slå på tändningen om den inte redan är på.

Aktivera E-brake genom att trycka in tryckknappen på instrumentbrädan.

Knappen har en inbyggd lampa som blinkar under tiden som E-brake aktiveras

Lampan går över till fast sken när bromsen är fullt åtdragen och fortsätter att lysa så länge som tändningen är påslagen.

Observera: Den manuella handbromsen skall inte användas när E-brake är aktiverad eftersom detta i värsta fall kan orsaka skador på handbromsvajern.

I det fall att den manuella handbromsen ändå har av misstag har dragits till medan E-brake:n är aktiverad, ska man alltid släppa E-brake först, och sedan släppa den manuella handbromsen!

Släppa E-brake

För att släppa E-brake, slå först på tändningen om den inte redan är på.

Tryck sedan på E-brake-knappen på instrumentbrädan så knappen är isitt yttre läge, notera att än så länge händer ingenting, lampan i knappen lyser fortfarande och indikerar därmed att bromsen fortfarande är åtdragen.

Tryck nu ner bromspedalen, varvid lampan I knappen börjar blinka, vilket indikerar att E-brake håller på att släppas.

När E-brake är helt släppt, slocknar lampan.

Var vänlig notera att E-brake förblir spänningssatt ca 1 minut efter att tändningen har slagits av. Detta för att försäkra sig om att en manöver alltid fullbordas, även om tändningen skulle slås av under en pågående manöver. 

Underhåll

E-brake kräver inte något speciellt underhåll; samma underhåll som normalt gäller för den vanliga handromsen skall alltid utföras.

Procedur för nödutlösning av E-brake 

I det osannolika fallet att ett fel på kontrollsystemet skulle uppstå, följ nedanstående procedur för att släppa E-brake så att fordonet kan flyttas.

1. Lokalisera den elektroniska kontrollboxen för E-brake. Den är normalt monterad i batteriutrymmet i golvet framför förarstolen.

gallery/åtg1

2. Lokalisera nu anslutningen som är markerad “1” på kontrollboxen, koppla ur kontakten (med blå & brun kabel) från anslutning No 1 och placera kontakten i anslutning No 3 istället.

3. Förutsatt att själva manöverdonet fungerar, så ska den åtgärden släppa bromsen och den kan inte användas igen utan måste tas till verkstad för reparation.

gallery/åtg2